Lemniscaat therapie EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

is één van de NLP tools bedacht door A ndrew Austin

Uit de NLP cursus van Paul: OOGBEWEGINGEN
Richard Bandler ontdekte dat de richting van de oogbewegingen een systematisch verband heeft met het soort informatie die verwerkt wordt.

NLP maintains that eyes are more than just a “window to the soul”. Through clinical and experimental research, NLP has found that the direction and position to which an individual momentarily averts his eyes, when recalling information or answering a question, correspond to the representational system he is accessing. (Dilts, 1983)De EMDR techniek werd vooral bij posttraumatische  stress-stoornis  (PTSS) toegepast 

maar hoe langer hoe meer op meer zien we dat deze techniek ook op heel wat andere gebieden met succes toepasbaar is. 

Trauma = vastzitten

EMDR = Ontkoppelen van het vastzitten

We gaan het probleem in de verschillende  gebieden brengen zodat je de situatie anders gaat bekijken.

Het probleem wordt van het lange termijn geheugen naar het werkgeheugen gebracht. 
Door tegelijk aan het probleem te denken en het volgen met de ogen van de vingers van de therapeut wordt het werkgeheugen overbelast en gaat de emotionele lading verdwijnen.Hier een animatie filmpje hoe het werkt:

YouTube-video

Zo verhielp Paul Liekens  vliegangst

YouTube-video

Hier doe ik de techniek voor met een vriendin

YouTube-video

We gaan de lemniscaat therapie ook zo inoefenen:

YouTube-video
Ankers collapsen:

Het neutraliseren van een beperkende emotie. Het vervangt geen beperkende emotie door een gewenste, het neutraliseert deze en schept daardoor meer keuzemogelijkheden, om dieper gaande processen toe te passen.


Wil je terug naar de hoofdpagina?

www.myr-I-am.com

Comments