Leren lezen
 


Pauline

De leesprinses

DE MAX


Pauline

6 jaar

leesniveau 7zet je geluid HELEMAAL open voor dit filmpje


Leesprinses

wordt

LeeskoninginPauline 6 jaar

leesniveau 9!!!!
---------------------------------------------------------------------

Het begint met aanvankelijk lezen
Aanvankelijk lezen in het eerste leerjaar.


Eerste leeslesjes:---------------------------------------------------------------

 

Pieter-Jan, 5 jaar

 

Een kind leest pas echt als ze zelf analyse en synthese maken van niet aangeleerde woorden.

We starten met MKM-woordjes. Dit zijn woordjes die bestaan uit een medeklinker, klinker, medeklinker.

In kindertaal noemt dit een kopje, buikje en staartje. Wanneer een kind deze woorden kan analyseren en synthetiseren dan pas kan een kind echt lezen.  Als we dit weer in de taal van het kind vertalen zien we dat op speelse wijze een diertje de woordjes in stukken bijt  en dan moeten ze weer ‘gemaakt’ worden.--------------------------------------------------------------

Toverfee leest


  

Bekijk het filmpje---------------------------------------------------------------

Het is zo een wonderlijk moment als een kind leest!!!

Een waaauuuuuuuuw moment

Amber 5 jaar 

 

 
 
 leuk
als de woordjes zinnen worden,
als ze zelf ineens dingen ontdekken

---------------------------------------------------------------


Eerste lesjes begrijpend lezen

---------------------------------------------------------------
De steen der wijzen
 
Een radeloze moeder belde eind april. Haar dochtertje kon nog niet lezen. Of ik haar wilde bijwerken nog dit schooljaar. We werkten met een toversteen en oefenden veel, heel veel.  6 weken later had ze leesniveau 3!
 
je kan ook een filmpje bekijken

 


enkele weekjes later


--------------------------------------------------------------


d-b

Indien je kind in het eerste leerjaar
d-b moeilijkheden heeft
panikeer dan niet onmiddellijk
het kan dikwijls opgelost worden
in 1 of 2 lesjes.

 

 
Bij de letter d zien we eerst een bolletje,
om de letter uit te spreken moeten we ook onze mond
op een bolletje zetten.
Om de letter b uit te spreken
moeten we onze mond op een platte stok zetten en
we zien ook een stok als eerst.
Een spiegel is een middel dat iedereen in huis heeft
en waar het kind zichzelf mee kan controleren.
 
 
Albert Einstein zei:
"Een ware meester leidt geen leerlingen op
maar wederom meesters."

Ook een knuffeldier kan eens een foutje maken....
 
en....


ze kan het!
--------------------------------------------------------------

Materiaal dat we gebruikenlezen
klik op het woord lezen