Linkerhersenhelft verbinden met Rechterhersenhelft

 


Detraumatisatie techniek 

Deze techniek (methode Body Heart Mind Life Foundation) werd aangeleerd op een meerdaagse.

Het is niet de bedoeling dat je zonder dat je de cursus volgt zelf gaat experimenteren.

  


  

1. CONTACT MAKEN 

Rechterhand op voorhoofd

Linkerhand op kruinchakra

 


Ga met je aandacht naar je hart.

Voel vriendschap in je hart.
Maak een hartsverbinding met de persoon
en stuur de intentie dat je de persoon wil helpen
naar...healing, groei, genezing.

2. 2 DUIMEN OP HET DERDE OOG.

 

Duw, trek open tot aan de oren.

 

3. KIN OPENTREKKEN TOT AAN DE OREN.

 


4. NEK MASSEREN.


onderaan de schedel rondjes draaien

 

 

5. TREK EN DUW.


Hoofd in linkerhand, trek.
Rechterhand op schouder, duw.
(Op uitademing duw ik weg.)

 

6. WISSEL VAN HANDEN.

7. HOOFD IN 2 HANDEN.

 

Op uitademing hoofd een paar mm omhoog, stapje per stapje hoger.
Dan ook mm per mm terug.

8. LEMNISCAAT MET HOOFD.

 

 

Laat de neus het lemniscaat maken.

 

9. LINKERBOVENARM MASSEREN.

 

Elleboog niet (nooit op gewrichten masseren)

 

10. BINNENKANT ARM OPENMAKEN MET DUIMEN.

11. HAND

 ZONNEVLECHT OPENTREKKEN.

 

DUIMMUIS MASSEREN
VINGERMASSAGE(trek aan vinger, duw en los)

 

 

11. WIEGEN. (DUWEN EN MEEGAAN TEGELIJK)

    1 hand op de schouder-1 hand op bekken 

    

12. BEEN(IDEM ARM) 

 

13. VOET (IDEM HAND) 

 

14. VOET SCHUDDEN

 

 

15. 2de BEEN (ZIE BEEN NR 12)

       2de VOET (ZIE NR. 13)

 

16. 2 BENEN SAMEN SCHUDDEN

  17. WIEGEN (ZIE pt 11 MAAR NU ANDERE KANT)


 18. RECHTERARM

 

 19. HAND

 

20. VINGERS

 

21. PLUKJES HAAR 

 

 

 

22. PERSOON TERUG HALEN