De lemniscaat oogbewegingstechniek EMDR

Maak je vrij van wat je beklemt, beperkt, belemmert, van alles wat je belet optimaal te functioneren en voluit te genieten zowel in je privéleven, op het werk als in je relaties. Met deze beide technieken kan je ook je gezin, familie en vrienden helpen om een betere kwaliteit in hun leven te brengen.

''Een oester maakt van zijn probleem een parel.'' 

De combinatie van EMDR en EMI die ik de lemniscaat-oogbewegingstechniek noem is een zeer efficiënte therapie die door iedereen toegepast kan worden na de workshop. Dr Richard Bandler, grondlegger van de NLP techniek , merkte op dat de beweging van de ogen :- naar boven gericht: de persoon in verbinding bracht met visuele herinnering van een ervaring- in het midden: met auditieve aspecten-naar onder: met het kinestetische of de beleving van het gevoel.Door de ogen op een welbepaalde manier te laten bewegen, terwijl de persoon in een probleemervaring zit, wordt het onderbewustzijn overbelast en verdwijnt de beperkende emotie, na enkele minuten.

Bij deze workshop is een boek van 100 bladzijden inbegrepen.  

Eerst wordt de theorie uitgelegd via een powerpoint en dan gaan we in de praktijk ervaren en toepassen.

A. De lemniscaat-oogbewegings-techniek

van Paul Liekens en Myr-I-am

De lemniscaat-oogbewegings-techniek van Paul Liekens en Myr-I-am is een probleemoplossende methodiek waarbij gebruikt gemaakt wordt van oogbewegingen. Deze workshop wordt gegeven door Paul en Myr-I-am.    Zoals gewoonlijk geeft Myr-I-am de theorie en Paul de praktijk. Een methode die werkt.

De methodiek is gestoeld op: EMDR-EMI, die aanvankelijk zowel voor trauma als fobie ingezet werden. (Uitleg EMDR-EMI zie verder).

Hoe langer hoe meer ervaarde Paul Liekens dat deze technieken ook op heel wat andere gebieden met succes toepasbaar zijn. Daarom heeft Paul deze technieken verenigd en aangepast zodat het toegankelijker en nog krachtiger wordt. Zijn aanpassingen zijn het resultaat van jarenlange expertise als NLP-trainer. Zo werd de unieke lemniscaat-oogbewegings-techniek van Paul Liekens geboren. Hij past deze aangepaste techniek al sinds de jaren 90 toe. Dit kan je zien in de Tv-uitzending van 1999. Waar hij Hans Otten zichzelf van vliegangst liet bevrijden.

Tijdens privé consulten waar hij deze techniek inzette werden vaak krachtige helingsprocessen op gang gebracht. De vraag ontstond om meer uitleg over deze techniek.

Daarna gaan we de NLP-techniek ankers collapsen toepassen.

*De EMDR-techniek = Eye movement desensitization and reprocessing werd vooral bij posttraumatische stress-stoornis (PTSS) toegepast. Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren 80.

EMI = Eye Movement Integration (EMI) werd ontwikkeld door Connirae en Steve Andreas in 1989 om traumatische herinneringen te behandelen. Het is ook een integratietherapie via oogbewegingen, die vergelijkbaar is met EMDR.

Zowel EMDR als EMI zijn fantastische methodieken waar je op internet heel wat over kan lezen, je kan er ook opleidingen in volgen.

Hier een kort teksjtje van Paul:

De combinatie van EMDR en EMI die ik de lemniscaat-oogbewegingstechniek noem is zeer efficiënte therapie die door iedereen toegepast kan worden na de workshop.Dr Richard Bandler, grondlegger van de NLP techniek , merkte op dat de beweging van de ogen :- naar boven gericht: de persoon in verbinding bracht met visuele herinnering van een ervaring- in het midden: met auditieve aspecten-naar onder: met het kinestetische of de beleving van het gevoel.Door de ogen op een welbepaalde manier te laten bewegen, terwijl de persoon in een probleemervaring zit, wordt het onderbewustzijn overbelast en verdwijnt de beperkende emotie, na enkele minuten.


Hier in dit heel korte filmpje zie je de 2 ingezette technieken waardoor Hans Otten leerde zichzelf te bevrijden van vliegangst. Het filmpje is van in de jaren 90 (juiste datum weten we niet)

We starten vanuit de NLP practitioner cursus met het heel interessante hoofdstuk oogbewegingen:

We citeren: Uit de NLP cursus van Paul: OOGBEWEGINGEN: "Richard Bandler ontdekte dat de richting van de oogbewegingen een systematisch verband heeft met het soort informatie die verwerkt wordt."
"NLP maintains that eyes are more than just a "window to the soul". Through clinical and experimental research, NLP has found that the direction and position to which an individual momentarily averts his eyes, when recalling information or answering a question, correspond to the representational system he is accessing. (Dilts, 1983)"

Trauma = vastzitten

We gaan met de techniek het vastzitten ontkoppelen.

We gaan het probleem in de verschillende gebieden brengen zodat je de situatie letterlijk en figuurlijk anders gaat "bekijken". Het probleem wordt van het lange termijn geheugen naar het werkgeheugen gebracht. Door tegelijk aan het probleem te denken en het volgen met de ogen van de vingers van de therapeut wordt het werkgeheugen overbelast en gaat de emotionele lading verdwijnen.

De stand van de ogen corresponderen met bepaalde gebieden in de hersenen. We gaan door de lemniscaatvorm te volgen (of gelijk welke andere vorm) deze gebieden bewust kort activeren hierdoor ontstaat een overbelasting. Met als gevolg dat de emoties rond het probleem losgekoppeld worden van de emotionele beleving. De feiten zijn er nog maar zijn enkel feiten zonder emoties daarbij.

B. Ankers collapsen:

Het neutraliseren van een beperkende emotie. Het vervangt geen beperkende emotie door een gewenste, het neutraliseert deze en schept daardoor meer keuzemogelijkheden, om dieper gaande processen toe te passen.

Paul schrijft hierover: Beperkende emoties laten wegvallen door 'collaps anchors'.  Een zeer efficiënte techniek om emoties uit het verleden, die je nog steeds blijven verhinderen om ontspannen en gelukkig te zijn, te doen verdwijnen in één sessie en te vervangen door een positief ondersteunende emotie, naar eigen keuze. Onmiddellijk resultaat. 

Klik hier voor: Feedback lemniscaat EMDR

Klik hier voor een glimp door het sleutelgat van bijhorend boek.

prijs 99 € :

ps. Absoluut geen voorkennis vereist!

Alles wordt heel kundig en eenvoudig uitgelegd via een powerpoint en voorgedaan.

Benieuwd geworden? 
Kom naar onze workshop.

Klik hier voor de volgende datum

van 9.30 tot 16.30 uur

adres: Paul Liekens, Kluizestraat 3, te 9860 Scheldewindeke (Oosterzele)

Meer info en inschrijven enkel via paul.myriam@hotmail.com 


Wettelijke verplichting NLP