Zon komt op uit de zee

Enkele dagen VOOR en enkele dagen NA 21 juni kan je in België de zon zien opkomen uit de zee.

Spectaculair natuur fenomeen. 


De zon komt op 21 juni boven de horizon in het noordoosten, op zowat 50 ° gemeten vanaf het noorden ( noord = 0°, oost = 90 °, zuid = 180 °, west is 270 ° ).

Op plaatsen op het strand waar de kustlijn een grotere hoek maakt dan 50 °, gemeten vanaf het noorden, komt de zon bijgevolg op boven de zee.

Na 21 juni zal de plaats waar de zon opkomt dag na dag opschuiven van het noordoosten naar het oosten en zal de zon dus niet langer boven de zee opkomen.


Zie website van Frank De Boosere ivm met het punt aan de horizon waar de zon opkomt rond 21 juni.  https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag100.php

2019

2020

Foto's en you tube filmpje per dag: